آجیل خوری و شیرینی و شکلات خوری

 • آجیل خوری نقره
  13,906,116 تومان
 • پسته خوری نقره
  8,114,680 تومان
 • شکلات خوری نقره
  36,596,648 تومان
 • شکلات خوری نقره
  26,633,662 تومان
 • شیرینی خوری مربع پایه بلند
  شیرینی خوری مربع پایه بلند
  27,482,455 تومان
 • قرابیه خوری دسته دار
  21,645,370 تومان
 • گز خوری (خراسانی) نقره
  25,956,027 تومان