تاریخچه نقره سازی در تبریز

تاریخچه نقره سازی در تبریز   نقره سازی از سال 1915 میلادی از کشور ترکیه برای اولین بار به تبریز آمد و لذا نقره کاران بیش از دیگر نقاط ایران در تبریز دیده میشوند . هنر حکاکی روی نقره بعد از کشتار ارامنه توسط عثمانی ها در کشور ترکیه و شهر وان رواج پیدا کرد […]